Ana Sayfa Fiil Çekimleme Prog. Arapça Yazıyı Okutma Prog. Rakamları Arapçaya Çevir  İsmini Arapça Yaz

 
İsim Tamlaması

Arapça İsim Tamlaması (İzafet Terkibi) 

Tamlanan = Muzaf

Tamlayan = Muzafun İleyh
 

Bir ismin kendisinden sonra gelen bir isimle, özellik ve destek kazanmasıdır. Basit  bir isim tamlaması iki isimden oluşur . Birinci isme 'muzaf'(tamlanan) ikincisine ise 'muzafun ileyh'(tamlayan) denir.

MUZAF VE MUZAFUN İLEYH İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR:
1: Muzaf isim tamlamasının birinci ismidir (ال) takısı ve tenvin almaz.

2: Muzaf, içinde yeraldığı cümlede mübteda (kendisiylee cümleye başlanılan), haber, fail, ve meful gibi önemli roller üstlenir.dolayısıyla muzaf olan sözcük cümlede bu rollerin gerektirdiği harf veya hareke değişikliğine maruz kalır.

3: Muzafun ileyh tamlamanın ikinci kısmıdır daima mecrur (son harekesi -i) (son harekesi -i olur) olur.(ال) takılı veya (ال) takısız gelebilir.

4: Muzaf sözcüğünün aksine muzafun ileyh bir cümlenin temel öğelerinden kabul edilmez. Oynadığı tek rol kendisinden önceki sözcüğü yani muzafı bir biçimde tamlayarak ondaki anlamsal kapalılığı gidermeye çalışır.

ÖRNEKLER: مثال


قلم الطالب: Öğrencinin kalemi


قميص الرجل: Adamın gömleği


مفتاح الباب البيت أحمد: Ahmet'in evinin kapısının anahtarı