Arapça YDS deneme sınavları için tıklayınız

Arapça Deneme Sınavı

 

1. كتابي ………… boş bırakılan yere hangi işaret ismi gelmelidir?

A- هذه B- هذا C- هذان D- هؤلاء

Cevap: B

 

2. حقيبتي ……… boş bırakılan yere hangi işaret ismi gelmelidir?

A- هذان B- هذه C- هؤلاء D- هذا

Cevap: B

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ‘saat kaç’ sorusunun Arapça karşılığıdır?

A-أي ساعة؟ B-ماالساعة؟ C-متى الساعة؟ D- كم الساعة؟

Cevap: D

 

4. واسعة ٌ……… cümledeki boşluğa müpteda olarak hangi şık gelmelidir?

A-غرفةُ B-ُ الغرفة C- غرفتاً D-ِالغرفةِ

Cevap: D (isim cümlesinde mubteda merfu ve belirli olmak zorundadır)

 

5. الممرضاتُ.............. إلى المستشفى cümlede boş bırakılan yere hangi mazi fiil

gelmelidir?

A-تذهبون B-ذهبْن C-ذهبون D-تذهبن

Cevap: B

 

6. .............    قميصُ احمدَcümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A- الجميلٌ B-جميلٍ C- جميلةً D-جميلٌ

Cevap:  D

 

7. Aşağıdakilerden hangisi muzaaf fiildir?

A- دقّ B- وقي C- سارَ D- بحثَ

Cevap: A (Muzaf fiil: Şeddeli fiil demektir)

 

8. هاتان هما........ تخرجان من المختبر. cümlede boş bırakılan yere hangi ismi mevsul gelmelidir?

A-اللذين B-اللتان C-الذين D- اللتين

Cevap: B

 

9. كان البيتُ cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A- القديماً B-ٍ قديم C-ً قديمًا D- قديم

Cevap: C

 

10. نشيطاتٌ ........... cümledeki boşluğa müpteda olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A- التلاميذ ُ B- المعلمون َ C- الطفلة ُ D-ُ النساء

Cevap: D

 

11. Aşağıdakilerden hangisi misal fiildir?

A- وجد B- سأل C- مدّ D- قال

Cevap: A (Misal fiil: İlk harfi illet harflerinden و ya da ي ile başlayan fiildir.)

 

12. أريدُ أن أذهبَ إلى الفندق ِ cümlesinde altı çizili olan kelime hangi mastar çeşidindendir?

A- mimli mastar B- mastar nevi C- mastar müevvel D- mastar cali

Cevap: C

 

13. استيْقظ َ  .........مبكرًا cümlesinde boş bırakılan yere uygun gelen şıkkı seçiniz.

A- الولدُ B- ولدًا C- ولديْن ِ D- الولدَ

Cevap: A

 

14. هذه حديقة ٌ جميلة ٌ و أشجار.... كثيرة ٌ cümlede boş bırakılan yere hangi muttasıl zamir gelmelidir?

A- ئه B- هُنّ C- ها D- ك

Cevap: C

 

15. Aşağıdakilerde hangisi müzariyi cezm eder?

A- لن B- هل C- لم D- أ

Cevap: C

 

16. Aşağıdakilerden hangisi ecvef fiildir?

A- مشي B- وعد C- أكل D- خاف

Cevap: D (Ecvef fiil: Orta harfi illetli olan fiildir)

 

17. تجلِسُ fiilinin emri hazırı aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A- اجلِسْ B- اجلِسي C- اجلِسوا D- اجلِسْنَ

Cevap: A

 

18. صّليْتُ العِشاءَ في............... cümlede boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A- الصباح B- الظهر C- العصر D- الليل

Cevap: D

 

19. خديجة ُ، فاطمة ُ و عليّ ُ........ البيتَ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A- تُنظفونَ B- يُنظفان ِ C- يُنظفون َ D- يُنظفْنَ

Cevap: C

 

20. Aşağıdaki şıkların hangisinde ismi tafdil vardır?

A- أحمدُ ذاهبٌ إلى الجامعةِ C- سلمى أصْغَرُ من أختِها

B- حسنُ ولدٌ شجاعٌ جدًا D- اشتريتُ ملابسَ شتويةَ

Cevap: C

 

21. ‘saat 03:15 ‘ cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A- الساعة الثالثة و النصف C- الساعة الثالثة و الثلث

B- الساعة الثالثة إلا الربع D- الساعة الثالثة و الربع

Cevap: D

 

22..... ركِب سليمُ السيارة cümlede boş bırakılan yere hangi şık gelmelidir?

A- أحمر B- حمراء C-حمر D- الحمراء

Cevap: D

 

23...... المعاطف...... cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi işaret ismi ve sıfat gelmelidir?

A- هؤلاء ـ الجديد B-هذا ـ جديد C- هذه ـ الجديدة D-هذا ـ جديدة

Cevap: C (Akılsız çoğullar tekil dişil kabul edilir)

 

 

24. أحْسَنَ fiili hangi babtandır?

A- تفْعيل ٌ B- إفْعالٌ C- مُفاعَلة ٌ D- انْفِعالٌ

Cevap: B

 

25. شارك fiilinin ismi faili aşağıdakilerden hangisidir?

A- مُشارِك B-شارَك C- شَريك D- شَرُوك

Cevap: A

 

26. Aşağıdakilerden hangisi gayrül munsarif değildir?

A- زينب B- طلحة C- عثمان D- حديقة

Cevap: D

 

27. انْقطَعَ fiilinin anlamı için sözlükte hangi fiile bakılır?

A- نقع B- أقع C- قطع D- طقع

Cevap: C

 

 

28. غائبون المَدْرَسة cümlesinde boş bırakılan yere muzaf olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A- مُدرّسو B- المُدرّسوا C- مُدرّسَ D-َ مُدرّسون

Cevap: A

 

29. Aşağıdakilerden hangisi marife değildir?

A- نحن B- كتابي C- الذي D- طالب

Cevap: D

 

30. Aşağıdaki şıkların hangisinde ‘kuzey, güney’ kelimelerinin Arapça karşılığı verilmiştir?

A- الشرق ـ الغرب C- الشِمال ـ اليمين

B- الجنوب ـ الغرب D-الشِمال ـ الجنوب

Cevap: D

 

31. الحافلةُ تنتظرُ  .... المدرسة cümlesinde boş bırakılan gelmelidir?

A- أمام B-على C- تحت D- عن

Cevap: A

 

32. Aşağıdaki cümlelerden hangisini bayramlaşma için kullanırız?

A- مع السلامة C- كل عام و أنت بخير

B- تبقى على خير D- سلامتك

Cevap: C

 

33. لا أستطيع أن أشربَ عصير التفاح cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A- şeftali suyu içmek istemiyorum C- elma suyu içemiyorum

B- elma suyu içmek istemiyorum D- elma suyu içmek istiyorum

Cevap: C

 

34. ‘ne zaman çarşıya gidelim’ cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A- كم الساعة نذهب إلى السوق C- متى نذهب إلى السوق

B- في أي ساعة نذهب إلى السوق D- كيف نذهب إلى السوق

Cevap: C

 

35. بكم اشتريتَ هذا المِعطف؟ cümlesinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A- خَمسينَ ملاين C- بخَمْسونَ مليونًا

B- بخَمْسينَ مليونًا D- خَمْسونَ مليونًا

Cevap: B

 

36. ‘سلمى تشْعُرُ ....الألم cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki harfi cerlerden hangisi gelmelidir?

A- عَنْ B- مِن C- ل ِ D- بِ

Cevap: D

 

37. ‘evi kütüphaneye uzak’ cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A- بَيْتكُما قريبٌ مِن المكتبة C- بَيْتكَ بعيدٌ عَن المكتبة

B- بيتكُمْ بعيد عن المكتبة D- بَيتُها بعيد عَن المكتبة

Cevap: D

 

38. يَقولُ kelimesinin başına لم gelirse nasıl yazılır?

A- لم يقولُ B- لم يقُلْ C- لم يق ِ D- لم يقو

Cevap: B

 

39. أليستْ هذه غرفتك؟ sorusunun olumsuz cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A- بلي، هذه غرفتي B- بلى،هذه ليست غرفتي

C- نعم،هذه ليست غرفتي D- نعم،هذه غرفتي

Cevap: C

 

40. تلعَبُ fiilinin emri hazırı ve nehyi hazırı aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A- العَبي ـ لا تلعَبي C- العبًا ـ لا تلعبًا

B- اِلعَبْ ـ لا تلْعَبْ D- العبَ ـ لا تلعبَ

Cevap: B

 

41. امْرَأة ٌ kelimesinin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir?

A- ٌ امْرَآتB- أمّهاتٌ C-ٌ نِساء D- بَناتٌ

Cevap: C ( Bu kelime istisnaidir ve çoğulu kuralsızdır)

 

42........ َسّلمْتُ على cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A- أخيك B- أخوك C- أخاك D- أخ

Cevap: A  (Esmaul Hamse kuralını hatırlayınız)

 

43. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A- لن yalnızca müzariyi nasb eder. C- مكة gayrül munsariftir

B- لم yalnızca müzariyi cezm eder. D- أُذُنٌ müzekker bir kelimedir

Cevap: D (Vucüttakki çift uzuvlar dişildir)

 

44. سألعبُ كرّة القدم cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A- futbol oynuyorum C- futbol oynarım

B- futbol oynadım D- futbol oynayacağım

Cevap: D

 

45. Aşağıdakilerden hangisi hakiki müennese’ örnektir?

A- ذكرى B- زينب C- حديقة D- حمزة

Cevap: B (Hakiki müennes gerçekten bayan ya da dişi olan varlıktır)

 

46.   ........ الكتبُ cümlesinde boş bırakılan yere haber olarak aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A- المفيد ُ B- المفيدة C- مفيدة ٌ D- مفيدٌ

Cevap: C (Akılsız çoğullar tekil dişildir)

 

47. خَرَجَ ـُ fiilinin emri hazırı ve nehyi hazırı aşağıdakilerden hangisidir?

A- اُخْرُجْ ـ لا تخْرُجْ C- اَخْرِجْ ـ لا تخْرِجْ

B- اخرجي ـ لا تخرجي D- اخرج ـ لا تخرج

Cevap: C

 

48. أمي تبْحَثُ ....ك cümlesindeki boşluğa hangi harfi cer gelmelidir?

A- من B- عن C- ل ِ D- إلى

Cevap: B

 

49. Aşağıdakilerden hangisi müennes değildir?

A- أذُنٌ B- أنف ٌ C- يدٌ D- عَيْنٌ

Cevap:  B

 

50. Aşağıdakilerden hangisi حَمْراءٌ kelimesinin tesniyesidir?

A- أحْمَرُ B- حُمُرٌ C- حَمْرَوان ِ D- أحْمَران ِ

Cevap: C

 

 

 


           
           
           DENEME SORULARI

 

 

 

 101. Aşağıdaki bablardan hangisinin
özelliği müşarekettir?

 

 A- if’al babı B- müfa’ale babı C-
tef’il babı D- hepsi

 

 

 

 102. أ ما زرتَ المريضَ في المستشفى؟
sorusunun olumsuz cevabı
aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A- نعم، ما زرتُ المريض C- بلى، زرتُ
المريض

 

 B- لا، ما زرتُ المريض D- لا، زرتُ
المريض

 

 

 

 103. كم .....في الصف؟ boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- تلاميذٍ B- تلميذ ًا C- تلاميذ ُ
D-ٍ تلميذ

 

 

 

 104. أي.......َّ تفضلين للقراءة؟
boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

 

 A- كِتابٌ B- كُتبًا C- كِتابٍ D-
كَتائِب ٌ

 

 

 

 105. المعلمات ......من مصر boşluğa
hangi işaret ismi gelmelidir

 

 A- هذا B- هاتان C- هؤلاء D- هِي

 

 

 

 

 

 106. بلى، آكِلُه ُ………cümlesinin
sorusu aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

 

 A- هل تأكل التفاح؟ C- ألا تأكل
التفاح؟

 

 B- أ تأكل التفاح؟ D- لماذا لا تأكل
التفاح؟

 

 

 

 107. الصفِ مفتوحٌ. ……….cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- البابَ B- المدرسة ُ C- بابُ D-
مدرسةِ

 

 

 

 108. الشارعُ واسعٌ cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdaki işaret
isimlerinden hangisi gelmelidir?

 

 A- هذا B- هؤلاء C- هذه D- أولئك

 

 

 

 109. أكبرُ من سنا ……..cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- ذو/فو B- الأب/ أخ C- أبوك/أخي D-
حميك/فوك

 

 

 

 110. طالبًا في الصفِ؟......
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- لماذا B- كم C- لمن D- أين

 

 

 

 111. هذا القلم؟ ........cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- كم B- أين C- لِمَنْ D- لِماذا

 

 
 112.  ....أين المَدرَسة؟ المدْرَسة cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- خلف B- هناك C- عند D- على

 

 

 

 113. خالد تلميذ..... ٌ cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- الذكي ٍ B- العالمْ C- الجميلُ D-
نشيطٌ

 

 

 

 114. في المستشفى....... طبيبًا.
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- ثلاثةُ B- أحدَ عشرَ C- تسعُ D-
إحدى عشر

 

 

 

 115. المكتب......ِ كتابٌ cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- في B- على C- إلى D- حتى

 

 

 

 116. ......ما أرَى تحت

 

 A- التلميذاتِ/الشجراتِ B-
التلميذاتُ/الشجراتِ

 

 C- التلميذتَ/ الشجراتِ D- التلميذتَ/
الشجراتَ

 

 

 

 117. لا ......يَجْمَعْنَ في فناءِ
المدرسة. cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

 

 A-ٍ التلميذة B- التلميذاتُ C-
التلميذة ُD- التلميذاتَ

 

 

 

 118. ....سَلّمَ المديرُ على
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- المدرّسُ B-ِ المدرّسان C-
المدرّساتِ D-َ المدرّسون

 

 

 

 119. مجتهداتٌ …….. cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- تلميذاتَ B- التلميذاتُ C-
التلميذاتِ D- تلميذاتً

 

 

 

 120. أسافِرُ بعد سَنتيْنِ إلى
القاهِرة…. cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

 

 A- س B- سوف C- بعد شهر D- بعد سنة

 

 

 

 121. فصلٍ تدْرُسُ؟……. cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- في أيّ B- كيف C- أين D- من

 

 

 

 122. الساعة الآن؟……. cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- أين B- أي C- كم D- متى

 

 

 

 123. ......حصل الطالبُ على الدّرَجة
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdaki sıra sayılarından hangisi
gelmelidir?

 

 A- الواحد B- الواحدة C- الأول D-
الأولى

 

 

 

 124. .....طلبتُ الكتابَ من الطالبِ
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- لواحد ا B- الأوّل C- الأولى D-
الواحدة

 

 

 

 125. .....أدْرسُ في السّنةِ
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- الثانِيةِ B- الثانيٌ C- الثاني ً
D- ثاني ٍ

 

 

 

 126. .....كان الطيرُ cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- ميت ٍ B- ميتاً C- ميتتًا D- ميتة
ٌ

 

 

 

 127. كان الناسُ cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- جوعانًا B- جوعانينَ C- جوعانة ٌ
D- جوعانون

 

 

 

 128. ..... صارَتْ نجلى cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A-ً طبيبة B-ً الطبيبة C- طبيبة ٍ D-
الطبيبة ٌ

 

 

 

 129. أصبَحتْ .....كثيرة ٌ cümlesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- السياراتٍ B- سيارة ً C- سيارة ٌD-
السياراتُ

 

 

 

 130..... التلميذاتُ أصبحْنَ
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- ً مجتهدة B- ٌ مجتهدات C- ٌ
المجتهدة D-ٍ مجتهدات

 

 

 

 131. التلميذُ .....ينجحُ في جميع
الإمتحانات cümlesinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

 

 A- ُ الكسول B- ُ المجتهد C- ِ مجتهد
D- كسولُ

 

 

 

 132. خالد تلميذ ٌ cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- ٍ الذكي B- ٌ العالِم C- ٌ الجميل
D- ٌ نشيط

 

 

 

 133. ....الأسبوع فيه cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A-ٍ سبع أيام B- سبعة أيامٍ C- سبعة
يومًا D- سبع يومٌ

 

 

 

 134. شاهَدْتُ في المباراة....
cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- َ اللاعبون B- اللاعباتَ C-
اللاعبينَ D- ِ اللاعبان

 

 

 

 135. ألم تسافرْ إلى بلدك للعطلة؟
sorusunun olumlu cevabı
aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A- نعم، ما سافرتُ C- لا، ماسافرتُ

 

 B- بلى، سافرتُ D- بلى، ما سافرتُ

 

 

 

 136. انْبَسَطَ fiilinin ismi faili
aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A- ٌ مُنْبَسَط B- ٌ مُنْباسِط C- ٌ
مُنْبَسِط D- ٌ باسِط

 

 

 

 137. Aşağıdakilerden hangisi
müzariyi nasb etmez?

 

 A- لن B- أن C- لما D- كي

 

 

 

 138. ‘ev okulun solundadır’
cümlesinin Arapça karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A- البيت على يمين المدرسة C- البيت
عل جنوب المدرسة

 

 B- البيت على يسار المدرسة D- البيت
علي مجاور البيت

 

 

 

 139. كم ....في الأسبوع؟ sorusunda
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- يومًا B- ٍ أيام C- ٌ يوم D-
أيامًا

 

 

 

 140. اشْترَيْتُ ....الكتِابيْن ِ من
بغداد cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- هذان ِ B- هذه C- ِ هاتيْن D- ِ
هذيْن

 

 

 

 141. ....تكلمْتُ مع cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

 

 A- ِ هارون B- َ هارون C- ٌ هارون D-
هارونًا

 

 

 

 142. دخلوا إلى المدرسة.....
Cümledeki boşluğa aşağıdaki
şıklardan hangisi gelmelidir?

 

 A- َ المدرّسون B- َ المدرّسين C- ٌ
المدرّسات D- ِ المدرّسَيْن

 

 

 

 143. Aşağıdakilerden hangisi nakıs
fiil değildir?

 

 A- دعا B- خشى C- جاف D- رمي

 

 

 

 144. Aşağıdaki fiillerden hangisi
sahih fiil değildir?

 

 A- ّ دق B- َ سَلِم C- وجد D- َ أكَل

 

 

 

 145. Aşağıda şıklardan hangisindeَ
قَرُب fiilinin ismi tafdili
verilmiştir.

 

 A- ُ أقرَب B-ٌ قارِب C- ٌ قريب D- َ
ما أقرَب

 

 

 

 146. جاء.... إلى المَدْرسة boşluğa
aşağıdaki şıklardan hangisi gelir?

 

 A- أبيك B- أباك C- أبوك D- أبواك

 

 

 

 147. Aşağıdakilerden hangisi
müennestir?

 

 A- أذنٌ B- رَجُل C- ٌ كتِاب D- ٌ صَف

 

 

 

 148. Aşağıdakilerden hangisi İsim
Cümlesi’nin öğelerindendir?

 

 A- muzaf-muzafun ileyh C-
fiil-fail-meful

 

 B- sıfat-mevsuf D- müpteda-haber

 

 

 

 149. Aşağıdakilerden hangisi ‘saat
yedi’ anlamına gelir?

 

 A- الساعة السابعة C- الساعة سبعة

 

 B- ساعة سابع D- الساعة سابعة

 

 

 

 150. ‘……………السيارة boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 A- حمراء B- حمر C- أحمر D- الحمراء

 

 

 

 CEVAPLAR:

 

                                   

101 b
102d
103b
104c
105a
106d
107c
108c
109b
110a
111c
112d
113b
114c
115a
116d
117b
118b
119c
120a
121d
122a
123c
124d
125d
126a
127c
128d
129b
130c
131a
132c
133a
134b
135d
136b
137a
 
138c
139b                                    140d
141a
142d
143b
144c
145a
146c
147c
148d
149a
150b

           a

 

2011 Arapça Deneme Sınavı. www.arapcaokulu.com, Arapça YDS, Çeviri, Dilbilgisi, Tezler, İş Arapçası, Cv örnekleri, Harekeleme programı, Arap medyası, Kitap indir, karikatürler, Deneme sınavları
Powered by Joomla 1.7 Templates