Anasayfa

Arapça YDS için kelime bilgimizi tazeleyelim

Arapça Özel Ders ... Detaylar için tıklayınız

Arapça YDS'ye hazırlık sayfası için tıklayınız

AKIN DİL KURSUNDA ARAPÇA EĞİTİMİ

Her gün Arapça haber başlıklarını takip etmek için @arapcaokulu twitter hesabını ekleyiniz

Arapça Gramer Konuları

(Tüm konular PDF dosyası olarak bir kaç kaynaktan alınmıştır. Dilerseniz bilgisayarınıza indirebilir dilerseniz sadece okuyabilirsiniz.)

1- Arapça Alfabe ve Sesli Okunuşları

2- Hemzenin yazılış kuralları  / (Tez) Nahivde hemze 

3- Hareke

4- Arap dilinde harfi tarif (EL)  (Tez)

4- Kamerî ve Şemsî harfler

5- Kelime çeşitleri - İsim - Fiil - Harf 

6- Cinsiyet bakımından kelimeler

7- a) Müzekker ve Müennes kelimeler 

     b) Muzekker müennes ayırımı

8- Sayısına göre isimler

9- a) Esmaul hamse (Beş İsim)

    b) Esmaul hamse

10- a) Marife-Nekra

      b) Belirlilik Belirsizlik

11- a) İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh

      b) isim tamlaması

12- a) Sıfat tamlaması

      b) Sıfat Tamlaması

      c) İsmi mevsul (ellezi, elleti...)

13- Bazı zarflar ve yön isimleri

14- Fiil Cümlesi

15- a) Soru Edatları

     b) Soru Edatları

16- Şibih Cümle

17- Emir fiil

18- a) İsim cümlesi / Mübteda – Haber

       b) İsim cümlesi ve öğeleri

19- a) Munfasıl Zamirler - Muttasıl Zamirler

       b) İsmi mensub ve nisbet Ya'sı

20- Arap dili ve edebiyatında zamirler (Tez)

20- Tüm Fiil kalıpları ve İrabları

 21- a) İşaret isimleri

        b) İşaret isimleri

 22- a) İnne ve benzerleri

        b) İnne ve benzerleri

23- a) Aksam-ı seba / Lefif - Ecvef - Misal

      b) Lefif - Ecvef - Misal

24- a) Kâne ve benzerleri

      b) Kane ve Kardeşleri / İstimrar fiilleri

      c) Kane (tez) Arapça'da nasih fiiler

25- a)  Meful ve meful çeşitleri   

      b) Mefulun Lieclih - Mefulun Leh      

      c) Meful-u Mutlak 

      d) Mefuller (detaylı bilgi)

26- Malum fiil – Meçhul fiil

27- Lazım fiil – Müteaddi fiil

28- Müştak isim – Camid isim

29- İsm-i fail

31- İsm-i zaman ve mekan

32- Mübalaga-i ism-i fail

33- a) İsm-i Tafdil

     b) İsmi Tafdil

34- Sıfat-ı müşebbehe

35- İsm-i mensub

36- İsm-i alet

37- İsm-i tasgir

38- Gayri munsarif isimler

39- Te’kid

40- Bedel

41- Hal (Durum zarfı)

42- Temyiz

43- Münada

44- Masdar

45- Nasb Edatları

45- Taaccub (şaşma) vezinleri

46- Övme ve yerme fiilleri (Medh ve zem fiilleri)

47- Mebni - Murab

48- Vasıl ve kat’ hemzesi

49- a) Sayılar

      b) Sayılar 1 - 19

       c) Sayılar 20 ve üstü

       d) Sayılar (mufred - murekkeb - ukud)

      e) Sıra Sayıları 1 - 20

50 - İstisna

51 - Naibu fail

52- Tekil - İkil - Çoğul

53- a) Olumsuz Mazi Fiil

       b) Mazi fiili olumsuz yapma ve Gereklilik Fiili

54- Mazi Fiil Çekim Tablosu

55- Mazi Fiilin Mechulu

56- a) Fiili Muzari

       b) Muzari fiil

57- Fiili Muzari nefyi Hal

59- Fiili Muzari Gelecek Zaman

61- Fiili Muzarinin Meçhulu

62- Arap dilinde zaman açısından fiiller (Tez)

62- Cahdi Mutlak

63- Cahdi Mustağrak

64- Emri Gaib

65-Emri hazır

66- Nehyi Gaib

67- Tekid kalıbı  - Lamı ve Tekid Nunu

68- Şart Cümlesi - Şart Edatları

70-  Atıf Edatları  / (Tez) Arap dilinde edatlar  

71- Bağlaçlar detaylı (Tez)

72- Yeterlilik Fiili

73- Fiil-i Vücubi - Gereklilik Fiili

74- Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri

77- Müstetir Zamir

78- İsimlerde Tesniye

79- Cemi Müzekker Salim

80- Cemi Müennes Salim

81-  a) Cemi Mükesser Salim - Kırık Çoğullar

       b) Düzensiz çoğullar

82- Cemu cem

82- Gayrı Munsarıf

83- Masdar , Müştak - Türemiş İsimler

84- a) Zarflar - Mefulun Fih

        b) Zarflar (detaylı ve basit)

85- Meful-u Mutlak

86- Mefulun Lieclih - Mefulun Leh

90- Taaccub Kalıbı

2011 Anasayfa. www.arapcaokulu.com, Arapça YDS, Çeviri, Dilbilgisi, Tezler, İş Arapçası, Cv örnekleri, Harekeleme programı, Arap medyası, Kitap indir, karikatürler, Deneme sınavları
Powered by Joomla 1.7 Templates