Anasayfa

Ankara'da Arapça Özel Ders ... Detaylar için tıklayınız

ANKARA'DA ARAPÇA KURSU TIKLAYINIZ

ARAPÇA YDS KURSU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Arapça YDS için paylaşımlar (Facebook)      /   Arapçaya başlayanlar için yeni bir sayfa 

Arapça YDS'de en büyük sorun / sorunlar ve çözümleri Tıklayınız

Arapça YDS'ye hazırlık sayfası için tıklayınız

AKIN DİL KURSUNDA ARAPÇA EĞİTİMİ

Her gün Arapça haber başlıklarını takip etmek için @arapcaokulu twitter hesabını ekleyiniz

Arapça Gramer Konuları

(Tüm konular PDF dosyası olarak bir kaç kaynaktan alınmıştır. Dilerseniz bilgisayarınıza indirebilir dilerseniz sadece okuyabilirsiniz.)

1- Arapça Alfabe ve Sesli Okunuşları

2- Hemzenin yazılış kuralları  / (Tez) Nahivde hemze 

3- Hareke

4- Arap dilinde harfi tarif (EL)  (Tez)

4- Kamerî ve Şemsî harfler

5- Kelime çeşitleri - İsim - Fiil - Harf 

6- Cinsiyet bakımından kelimeler

7- a) Müzekker ve Müennes kelimeler 

     b) Muzekker müennes ayırımı

8- Sayısına göre isimler

9- a) Esmaul hamse (Beş İsim)

    b) Esmaul hamse

10- a) Marife-Nekra

      b) Belirlilik Belirsizlik

11- a) İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh

      b) isim tamlaması

12- a) Sıfat tamlaması

      b) Sıfat Tamlaması

      c) İsmi mevsul (ellezi, elleti...)

13- Bazı zarflar ve yön isimleri

14- Fiil Cümlesi

15- a) Soru Edatları

     b) Soru Edatları

16- Şibih Cümle

17- Emir fiil

18- a) İsim cümlesi / Mübteda – Haber

       b) İsim cümlesi ve öğeleri

19- a) Munfasıl Zamirler - Muttasıl Zamirler

       b) İsmi mensub ve nisbet Ya'sı

20- Arap dili ve edebiyatında zamirler (Tez)

20- Tüm Fiil kalıpları ve İrabları

 21- a) İşaret isimleri

        b) İşaret isimleri

 22- a) İnne ve benzerleri

        b) İnne ve benzerleri

23- a) Aksam-ı seba / Lefif - Ecvef - Misal

      b) Lefif - Ecvef - Misal

24- a) Kâne ve benzerleri

      b) Kane ve Kardeşleri / İstimrar fiilleri

      c) Kane (tez) Arapça'da nasih fiiler

25- a)  Meful ve meful çeşitleri   

      b) Mefulun Lieclih - Mefulun Leh      

      c) Meful-u Mutlak 

      d) Mefuller (detaylı bilgi)

26- Malum fiil – Meçhul fiil

27- Lazım fiil – Müteaddi fiil

28- Müştak isim – Camid isim

29- İsm-i fail

31- İsm-i zaman ve mekan

32- Mübalaga-i ism-i fail

33- a) İsm-i Tafdil

     b) İsmi Tafdil

34- Sıfat-ı müşebbehe

35- İsm-i mensub

36- İsm-i alet

37- İsm-i tasgir

38- Gayri munsarif isimler

39- Te’kid

40- Bedel

41- Hal (Durum zarfı)

42- Temyiz

43- Münada

44- Masdar

45- Nasb Edatları

45- Taaccub (şaşma) vezinleri

46- Övme ve yerme fiilleri (Medh ve zem fiilleri)

47- Mebni - Murab

48- Vasıl ve kat’ hemzesi

49- a) Sayılar

      b) Sayılar 1 - 19

       c) Sayılar 20 ve üstü

       d) Sayılar (mufred - murekkeb - ukud)

      e) Sıra Sayıları 1 - 20

50 - İstisna

51 - Naibu fail

52- Tekil - İkil - Çoğul

53- a) Olumsuz Mazi Fiil

       b) Mazi fiili olumsuz yapma ve Gereklilik Fiili

54- Mazi Fiil Çekim Tablosu

55- Mazi Fiilin Mechulu

56- a) Fiili Muzari

       b) Muzari fiil

57- Fiili Muzari nefyi Hal

59- Fiili Muzari Gelecek Zaman

61- Fiili Muzarinin Meçhulu

62- Arap dilinde zaman açısından fiiller (Tez)

62- Cahdi Mutlak

63- Cahdi Mustağrak

64- Emri Gaib

65-Emri hazır

66- Nehyi Gaib

67- Tekid kalıbı  - Lamı ve Tekid Nunu

68- Şart Cümlesi - Şart Edatları

70-  Atıf Edatları  / (Tez) Arap dilinde edatlar  

71- Bağlaçlar detaylı (Tez)

72- Yeterlilik Fiili

73- Fiil-i Vücubi - Gereklilik Fiili

74- Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri

77- Müstetir Zamir

78- İsimlerde Tesniye

79- Cemi Müzekker Salim

80- Cemi Müennes Salim

81-  a) Cemi Mükesser Salim - Kırık Çoğullar

       b) Düzensiz çoğullar

82- Cemu cem

82- Gayrı Munsarıf

83- Masdar , Müştak - Türemiş İsimler

84- a) Zarflar - Mefulun Fih

        b) Zarflar (detaylı ve basit)

85- Meful-u Mutlak

86- Mefulun Lieclih - Mefulun Leh

90- Taaccub Kalıbı

 

2011 Anasayfa. www.arapcaokulu.com, Arapça YDS, Çeviri, Dilbilgisi, Tezler, İş Arapçası, Cv örnekleri, Harekeleme programı, Arap medyası, Kitap indir, karikatürler, Deneme sınavları
Powered by Joomla 1.7 Templates