Anasayfa

Çevirileriniz en iyi şekilde yapılmaktadır. Güveniniz için teşekkürler

Arapça Gramer Konuları

1- Arapça Alfabe ve Sesli Okunuşları

 

2- Hemzenin yazılış kuralları  / (Tez) Nahivde hemze 

 

3- Hareke

 

4- Arap dilinde harfi tarif (EL)  (Tez)

 

4- Kamerî ve Şemsî harfler

 

5- Kelime çeşitleri - İsim - Fiil - Harf 

 

6- Cinsiyet bakımından kelimeler

 

7- a) Müzekker ve Müennes kelimeler 

     b) Muzekker müennes ayırımı

 

8- Sayısına göre isimler

 

9- a) Esmaul hamse (Beş İsim)

    b) Esmaul hamse

 

10- a) Marife-Nekra

      b) Belirlilik Belirsizlik

 

11- a) İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh

      b) isim tamlaması

 

12- a) Sıfat tamlaması

      b) Sıfat Tamlaması

      c) İsmi mevsul (ellezi, elleti...)

 

13- Bazı zarflar ve yön isimleri

 

14- Fiil Cümlesi

 

15- a) Soru Edatları

     b) Soru Edatları

     

16- Şibih Cümle

 

17- Emir fiil

 

18- a) İsim cümlesi / Mübteda – Haber

       b) İsim cümlesi ve öğeleri

 

 

19- a) Munfasıl Zamirler - Muttasıl Zamirler

       b) İsmi mensub ve nisbet Ya'sı

 

20- Arap dili ve edebiyatında zamirler (Tez)

 

20- Tüm Fiil kalıpları ve İrabları

  

 21- a) İşaret isimleri

        b) İşaret isimleri

 

 22- a) İnne ve benzerleri

        b) İnne ve benzerleri

 

23- a) Aksam-ı seba / Lefif - Ecvef - Misal

      b) Lefif - Ecvef - Misal

 

24- a) Kâne ve benzerleri

      b) Kane ve Kardeşleri / İstimrar fiilleri

      c) Kane (tez) Arapça'da nasih fiiler

 

25- a)  Meful ve meful çeşitleri   

      b) Mefulun Lieclih - Mefulun Leh      

      c) Meful-u Mutlak 

      d) Mefuller (detaylı bilgi)

       e) Mefuller genel bilgi (kısa)

 

26- Malum fiil – Meçhul fiil

 

27- Lazım fiil – Müteaddi fiil

 

28- Müştak isim – Camid isim

 

29- İsm-i fail

 

31- İsm-i zaman ve mekan

 

32- Mübalaga-i ism-i fail

 

33- a) İsm-i Tafdil

     b) İsmi Tafdil

 

34- Sıfat-ı müşebbehe

 

35- İsm-i mensub

 

36- İsm-i alet

 

37- İsm-i tasgir

 

38- Gayri munsarif isimler

 

39- Te’kid

 

40- Bedel

 

41- Hal (Durum zarfı)

 

42- Temyiz

 

43- Münada

 

44- Masdar

 

45- Nasb Edatları

 

45- Taaccub (şaşma) vezinleri

 

46- Övme ve yerme fiilleri (Medh ve zem fiilleri)

 

47- Mebni - Murab

 

48- Vasıl ve kat’ hemzesi

 

49- a) Sayılar

      b) Sayılar 1 - 19

       c) Sayılar 20 ve üstü

       d) Sayılar (mufred - murekkeb - ukud)

      e) Sıra Sayıları 1 - 20

 

50 - İstisna

 

51 - Naibu fail

 

52- Tekil - İkil - Çoğul

 

53- a) Olumsuz Mazi Fiil

       b) Mazi fiili olumsuz yapma ve Gereklilik Fiili

 

54- Mazi Fiil Çekim Tablosu

 

55- Mazi Fiilin Mechulu

 

56- a) Fiili Muzari

       b) Muzari fiil

 

57- Fiili Muzari nefyi Hal

 

59- Fiili Muzari Gelecek Zaman

 

61- Fiili Muzarinin Meçhulu

 

62- Arap dilinde zaman açısından fiiller (Tez)

 

62- Cahdi Mutlak

 

63- Cahdi Mustağrak

 

64- Emri Gaib

 

65-Emri hazır

 

66- Nehyi Gaib

 

67- Tekid kalıbı  - Lamı ve Tekid Nunu

 

68- Şart Cümlesi - Şart Edatları

 

70-  Atıf Edatları  / (Tez) Arap dilinde edatlar  

 

71- Bağlaçlar detaylı (Tez)

 

72- Yeterlilik Fiili

 

73- Fiil-i Vücubi - Gereklilik Fiili

 

74- Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri

 

77- Müstetir Zamir

 

78- İsimlerde Tesniye

 

79- Cemi Müzekker Salim

 

80- Cemi Müennes Salim

 

81-  a) Cemi Mükesser Salim - Kırık Çoğullar

       b) Düzensiz çoğullar

 

82- Cemu cem

 

82- Gayrı Munsarıf

 

83- Masdar , Müştak - Türemiş İsimler

 

84- a) Zarflar - Mefulun Fih

        b) Zarflar (detaylı ve basit)

 

85- Meful-u Mutlak

 

86- Mefulun Lieclih - Mefulun Leh

 

87- Mefulun Meah

 

88- İstigase Nubde Terhim Tazhir

 

89- İhtisas İştigal

 

90- Taaccub Kalıbı

 

91- Arap Dilinde Müstesna (tez)

 

91- Arap Dilinde tağlip sanatı ve örnekleri

 

92- Arap dilinde kasem 

 

94- Ennenin kullanımı (Tez)

 

95- Arapçada kelime yapısı açısından camid fiiller ve camidlik sepepleri (Tez)

  

Get a discount by using the new hostgator coupon and check out one of the best poker sites party poker
Copyright 2011 Anasayfa. Arapça Okulu
Joomla template by Wordpress Themes Free